gửi tiết kiệm - các bài viết về gửi tiết kiệm, tin tức gửi tiết kiệm

1 2 3
Sàn
VN-Index
906,10 -1,84 / -0,20%
Lúc 22/09/2020 14:44:34
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 381.035.578
GTGD: 6,39 triệu
Sàn
HNX-Index
131,87 +1,29 / +0,99%
Lúc 22/09/2020 14:44:34
Cao nhất
21/09/2020
129,09
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 67.256.575
GTGD: 917.036,00
Sàn
UPCOM-Index
60,61 -0,13 / -0,21%
Lúc 22/09/2020 14:44:34
Cao nhất
21/09/2020
60,47
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 40.177.199
GTGD: 447.838,00

Nguồn: VPBS