Gỡ thông tin sai sự thật - các bài viết về Gỡ thông tin sai sự thật, tin tức Gỡ thông tin sai sự thật

1
Sàn
VN-Index
848,13 +6,67 / +0,79%
Lúc 10/08/2020 13:14:11
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 168.708.293
GTGD: 2,79 triệu
Sàn
HNX-Index
113,79 +1,01 / +0,90%
Lúc 10/08/2020 13:14:11
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 36.286.272
GTGD: 389.677,00
Sàn
UPCOM-Index
56,30 +0,08 / +0,14%
Lúc 10/08/2020 13:14:11
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 7.592.428
GTGD: 111.524,00

Nguồn: VPBS