giá nhà - các bài viết về giá nhà, tin tức giá nhà

1
Sàn
VN-Index
989,47 +1,68 / +0,17%
Lúc 24/10/2019 11:15:00
Cao nhất
18/03/2019
1007,92
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 72.154.236
GTGD: 1,50 triệu
Sàn
HNX-Index
103,98 -0,16 / -0,15%
Lúc 24/10/2019 11:15:00
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 11.608.575
GTGD: 122.929,00
Sàn
UPCOM-Index
56,52 -0,08 / -0,14%
Lúc 24/10/2019 11:15:00
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
30/10/2018
50,82
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 6.128.436
GTGD: 111.545,00

Nguồn: VPBS