Eurowindow Holding phát hành 250 tỷ đồng trái phiếu - các bài viết về Eurowindow Holding phát hành 250 tỷ đồng trái phiếu, tin tức Eurowindow Holding phát hành 250 tỷ đồng trái phiếu

  • Eurowindow Holding ‘hút’ 250 tỷ qua kênh trái phiếu

    Eurowindow Holding ‘hút’ 250 tỷ qua kênh trái phiếu

    Dù không còn là cổ đông lớn, song nhóm Eurowindow vẫn còn nhiều gắn kết với Techcombank, không chỉ ở vị trí Phó Chủ tịch HĐQT mà ông Nguyễn Cảnh Sơn đang nắm giữ, mà còn là khoản tín dụng nghìn tỷ chảy về tập đoàn của anh em doanh nhân "gốc" Nghệ mỗi năm.
    Tháng 11, 08,2019 | 06:57
1
Sàn
VN-Index
977,78 -10,11 / -1,02%
Lúc 23/11/2019 10:29:36
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 230.361.034
GTGD: 5,62 triệu
Sàn
HNX-Index
102,97 -1,77 / -1,69%
Lúc 23/11/2019 10:29:36
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 22.958.606
GTGD: 312.014,00
Sàn
UPCOM-Index
56,40 -0,17 / -0,30%
Lúc 23/11/2019 10:29:36
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 17.237.714
GTGD: 232.559,00

Nguồn: VPBS