dự án metro tại TP.HCM - các bài viết về dự án metro tại TP.HCM, tin tức dự án metro tại TP.HCM

  • Những dự án đường sắt đô thị tại TP.HCM đang thực hiện ra sao?

    Những dự án đường sắt đô thị tại TP.HCM đang thực hiện ra sao?

    Hiện dự án metro số 1 đã hoàn thành được 72,6% khối lương công việc và kế hoạch cho năm 2020 là 85%, còn metro số 2 vẫn đang trong quá trình giải phóng mặt bằng với tổng diện tích 251.136m2. Trong khi đó, dự án metro số 5 và metro số 3a vẫn đang chờ được phê duyệt.
    Tháng 05, 23,2020 | 02:59
1