Đại gia đi ô tô Porche lừa đảo - các bài viết về Đại gia đi ô tô Porche lừa đảo, tin tức Đại gia đi ô tô Porche lừa đảo

1
Sàn
VN-Index
991,84 -3,31 / -0,33%
Lúc 19/09/2019 11:59:15
Cao nhất
04/10/2018
1020,40
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 379
KLGD: 84.862.690
GTGD: 1,67 triệu
Sàn
HNX-Index
103,32 +1,03 / +1,01%
Lúc 19/09/2019 11:59:15
Cao nhất
28/09/2018
116,07
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 13.809.252
GTGD: 201.048,00
Sàn
UPCOM-Index
56,23 -0,18 / -0,32%
Lúc 19/09/2019 11:59:15
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/10/2018
50,78
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 297
KLGD: 9.451.134
GTGD: 116.519,00

Nguồn: VPBS