cửa thoát hiểm trên máy bay - các bài viết về cửa thoát hiểm trên máy bay, tin tức cửa thoát hiểm trên máy bay

Sàn
VN-Index
861,11 +13,50 / +1,59%
Lúc 06/07/2020 14:29:07
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 194.427.570
GTGD: 3,80 triệu
Sàn
HNX-Index
113,04 +1,49 / +1,34%
Lúc 06/07/2020 14:29:07
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 31.350.897
GTGD: 354.173,00
Sàn
UPCOM-Index
56,43 +0,17 / +0,30%
Lúc 06/07/2020 14:29:07
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 16.114.371
GTGD: 234.112,00

Nguồn: VPBS