Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 - các bài viết về Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, tin tức Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79

1
Sàn
VN-Index
901,25 -2,73 / -0,30%
Lúc 30/09/2020 10:29:48
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 138.656.360
GTGD: 2,62 triệu
Sàn
HNX-Index
131,61 -0,13 / -0,10%
Lúc 30/09/2020 10:29:48
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 21.421.530
GTGD: 211.315,00
Sàn
UPCOM-Index
61,41 -0,11 / -0,18%
Lúc 30/09/2020 10:29:48
Cao nhất
29/09/2020
61,39
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 13.127.858
GTGD: 219.355,00

Nguồn: VPBS