công ty an ninh mạng - các bài viết về công ty an ninh mạng, tin tức công ty an ninh mạng

1
Sàn
VN-Index
930,77 -4,00 / -0,43%
Lúc 18/02/2020 10:29:28
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 377
KLGD: 70.219.351
GTGD: 1,27 triệu
Sàn
HNX-Index
110,05 +0,48 / +0,44%
Lúc 18/02/2020 10:29:28
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 11.001.957
GTGD: 139.547,00
Sàn
UPCOM-Index
56,27 +0,01 / +0,02%
Lúc 18/02/2020 10:29:28
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 301
KLGD: 5.534.697
GTGD: 210.641,00

Nguồn: VPBS