cổ phiếu - các bài viết về cổ phiếu, tin tức cổ phiếu

1
Sàn
VN-Index
872,04 +0,83 / +0,10%
Lúc 13/07/2020 11:14:18
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 113.271.573
GTGD: 1,90 triệu
Sàn
HNX-Index
115,42 -0,24 / -0,21%
Lúc 13/07/2020 11:14:18
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 18.518.148
GTGD: 191.876,00
Sàn
UPCOM-Index
57,37 +0,12 / +0,21%
Lúc 13/07/2020 11:14:18
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 6.741.796
GTGD: 102.603,00

Nguồn: VPBS