cổ phiếu - các bài viết về cổ phiếu, tin tức cổ phiếu

1 2 3 4 5
Sàn
VN-Index
891,85 -4,12 / -0,46%
Lúc 27/02/2020 10:44:41
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 67.363.466
GTGD: 1,40 triệu
Sàn
HNX-Index
107,64 +1,03 / +0,97%
Lúc 27/02/2020 10:44:41
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 19.676.572
GTGD: 190.879,00
Sàn
UPCOM-Index
55,56 +0,22 / +0,40%
Lúc 27/02/2020 10:44:41
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 303
KLGD: 9.217.026
GTGD: 276.441,00

Nguồn: VPBS