Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh kiêm hiệu trưởng - các bài viết về Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh kiêm hiệu trưởng, tin tức Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh kiêm hiệu trưởng

1
Sàn
VN-Index
864,08 +2,69 / +0,31%
Lúc 29/05/2020 13:45:18
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 235.366.462
GTGD: 3,39 triệu
Sàn
HNX-Index
109,56 -0,08 / -0,07%
Lúc 29/05/2020 13:45:18
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 197
KLGD: 41.338.645
GTGD: 388.714,00
Sàn
UPCOM-Index
54,91 -0,10 / -0,18%
Lúc 29/05/2020 13:45:18
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 305
KLGD: 19.536.809
GTGD: 224.387,00

Nguồn: VPBS