Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh - các bài viết về Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh, tin tức Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh

1
Sàn
VN-Index
875,45 +0,65 / +0,07%
Lúc 03/06/2020 09:59:23
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 116.397.748
GTGD: 1,13 triệu
Sàn
HNX-Index
114,01 +0,37 / +0,33%
Lúc 03/06/2020 09:59:23
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 197
KLGD: 20.269.783
GTGD: 181.048,00
Sàn
UPCOM-Index
55,90 -0,08 / -0,14%
Lúc 03/06/2020 09:59:23
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 305
KLGD: 9.442.287
GTGD: 96.304,00

Nguồn: VPBS