chủ sở hữu kem Tràng Tiền - các bài viết về chủ sở hữu kem Tràng Tiền, tin tức chủ sở hữu kem Tràng Tiền

1
Sàn
VN-Index
903,22 -0,12 / -0,01%
Lúc 25/02/2020 14:14:39
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 192.755.526
GTGD: 3,25 triệu
Sàn
HNX-Index
105,60 +1,42 / +1,36%
Lúc 25/02/2020 14:14:39
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 41.542.672
GTGD: 463.512,00
Sàn
UPCOM-Index
55,30 +0,07 / +0,13%
Lúc 25/02/2020 14:14:39
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 303
KLGD: 12.159.451
GTGD: 194.876,00

Nguồn: VPBS