BHTN - các bài viết về BHTN, tin tức BHTN

1
Sàn
VN-Index
863,67 +2,28 / +0,26%
Lúc 29/05/2020 10:00:17
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 85.552.131
GTGD: 1,15 triệu
Sàn
HNX-Index
109,54 -0,10 / -0,09%
Lúc 29/05/2020 10:00:17
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 197
KLGD: 14.857.330
GTGD: 150.162,00
Sàn
UPCOM-Index
55,06 +0,05 / +0,09%
Lúc 29/05/2020 10:00:17
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 305
KLGD: 10.873.639
GTGD: 116.035,00

Nguồn: VPBS