bảo mật atm - các bài viết về bảo mật atm, tin tức bảo mật atm

1
Sàn
VN-Index
852,44 -0,30 / -0,04%
Lúc 25/05/2020 10:15:13
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 88.875.377
GTGD: 1,51 triệu
Sàn
HNX-Index
108,48 +1,44 / +1,35%
Lúc 25/05/2020 10:15:13
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 18.318.390
GTGD: 217.191,00
Sàn
UPCOM-Index
54,62 +0,38 / +0,70%
Lúc 25/05/2020 10:15:13
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 4.992.381
GTGD: 83.973,00

Nguồn: VPBS