bản quyền wolrd cup - các bài viết về bản quyền wolrd cup, tin tức bản quyền wolrd cup

1
Sàn
VN-Index
701,80 0,00 / 0,00%
Lúc 06/04/2020 09:14:32
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 0
GTGD: 0,00
Sàn
HNX-Index
99,24 +1,40 / +1,43%
Lúc 06/04/2020 09:14:32
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 9.477.380
GTGD: 82.208,00
Sàn
UPCOM-Index
49,58 +0,44 / +0,90%
Lúc 06/04/2020 09:14:32
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 1.462.430
GTGD: 12.366,00

Nguồn: VPBS