ảnh hưởng của thương chiến với nền kinh tế - các bài viết về ảnh hưởng của thương chiến với nền kinh tế, tin tức ảnh hưởng của thương chiến với nền kinh tế

Sàn
VN-Index
871,13 +1,22 / +0,14%
Lúc 16/07/2020 10:59:23
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 98.577.035
GTGD: 1,52 triệu
Sàn
HNX-Index
115,67 -0,24 / -0,21%
Lúc 16/07/2020 10:59:23
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 19.569.011
GTGD: 231.106,00
Sàn
UPCOM-Index
57,13 +0,15 / +0,26%
Lúc 16/07/2020 10:59:23
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 5.713.215
GTGD: 89.998,00

Nguồn: VPBS