ảnh hưởng của thương chiến với nền kinh tế - các bài viết về ảnh hưởng của thương chiến với nền kinh tế, tin tức ảnh hưởng của thương chiến với nền kinh tế

  • Những bài học từ thương chiến Nhật - Mỹ

    Những bài học từ thương chiến Nhật - Mỹ

    Tokyo và Washington đã đối đầu trong một cuộc thương chiến quy mô nhỏ vào những năm 1980. Vậy, cuộc thương chiến này mang lại những bài học gì cho những xung đột thương mại Mỹ - Trung hiện nay.
    Tháng 10, 09,2019 | 12:44
1
Sàn
VN-Index
659,17 -36,89 / -5,30%
Lúc 30/03/2020 11:59:23
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
24/03/2020
652,27
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 137.253.393
GTGD: 1,72 triệu
Sàn
HNX-Index
92,82 -4,53 / -4,65%
Lúc 30/03/2020 11:59:23
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
24/03/2020
95,90
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 29.253.742
GTGD: 236.627,00
Sàn
UPCOM-Index
47,68 -1,14 / -2,34%
Lúc 30/03/2020 11:59:23
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 11.433.701
GTGD: 147.704,00

Nguồn: VPBS