TTCE - các bài viết về TTCE, tin tức TTCE

1
Sàn
VN-Index
659,71 -36,35 / -5,22%
Lúc 30/03/2020 10:29:23
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
24/03/2020
652,27
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 99.699.925
GTGD: 1,22 triệu
Sàn
HNX-Index
93,59 -3,76 / -3,86%
Lúc 30/03/2020 10:29:23
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
24/03/2020
95,90
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 22.923.826
GTGD: 174.374,00
Sàn
UPCOM-Index
47,73 -1,09 / -2,23%
Lúc 30/03/2020 10:29:23
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 8.789.057
GTGD: 81.306,00

Nguồn: VPBS