TTCE - các bài viết về TTCE, tin tức TTCE

Sàn
VN-Index
869,91 0,00 / 0,00%
Lúc 16/07/2020 09:14:23
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 0
GTGD: 0,00
Sàn
HNX-Index
116,41 +0,50 / +0,43%
Lúc 16/07/2020 09:14:23
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 4.243.332
GTGD: 58.846,00
Sàn
UPCOM-Index
57,04 +0,06 / +0,11%
Lúc 16/07/2020 09:14:23
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 968.679
GTGD: 9.169,00

Nguồn: VPBS