Tân Sơn Nhất - các bài viết về Tân Sơn Nhất, tin tức Tân Sơn Nhất

1 2 3
Sàn
VN-Index
863,37 +5,89 / +0,69%
Lúc 28/05/2020 13:15:16
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 189.596.928
GTGD: 3,22 triệu
Sàn
HNX-Index
109,78 +0,89 / +0,82%
Lúc 28/05/2020 13:15:16
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 25.286.814
GTGD: 315.102,00
Sàn
UPCOM-Index
55,01 +0,08 / +0,15%
Lúc 28/05/2020 13:15:16
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 8.844.630
GTGD: 144.568,00

Nguồn: VPBS