tạm ngừng giao dịch vàng vì COVID-19 - các bài viết về tạm ngừng giao dịch vàng vì COVID-19, tin tức tạm ngừng giao dịch vàng vì COVID-19

1
Sàn
VN-Index
913,18 +4,91 / +0,54%
Lúc 28/09/2020 13:14:45
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 257.141.226
GTGD: 4,29 triệu
Sàn
HNX-Index
133,27 +1,75 / +1,33%
Lúc 28/09/2020 13:14:45
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 36.436.566
GTGD: 512.113,00
Sàn
UPCOM-Index
61,51 +0,22 / +0,36%
Lúc 28/09/2020 13:14:45
Cao nhất
25/09/2020
60,93
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 19.687.847
GTGD: 252.479,00

Nguồn: VPBS