Nguyễn Minh Hiệp - các bài viết về Nguyễn Minh Hiệp, tin tức Nguyễn Minh Hiệp

1
Sàn
VN-Index
1.013,98 +1,68 / +0,17%
Lúc 15/11/2019 11:59:26
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 108.916.358
GTGD: 3,16 triệu
Sàn
HNX-Index
106,36 +0,12 / +0,11%
Lúc 15/11/2019 11:59:26
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 16.009.873
GTGD: 250.293,00
Sàn
UPCOM-Index
57,01 +0,30 / +0,53%
Lúc 15/11/2019 11:59:26
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 6.019.520
GTGD: 87.248,00

Nguồn: VPBS