mốc hỗ trợ - các bài viết về mốc hỗ trợ, tin tức mốc hỗ trợ

  • [Góc nhìn chuyên gia] Không nên bắt đáy

    [Góc nhìn chuyên gia] Không nên bắt đáy

    Dù chốt phiên giảm gần 14 điểm so với mức mở cửa, nhưng thực tế lực bán trong phiên giao dịch chiều nay đã phần nào "chững lại".
    Tháng 01, 03,2019 | 03:28
1
Sàn
VN-Index
886,22 +2,32 / +0,26%
Lúc 05/06/2020 15:59:26
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 499.608.204
GTGD: 6,37 triệu
Sàn
HNX-Index
118,04 +0,62 / +0,53%
Lúc 05/06/2020 15:59:26
Cao nhất
04/06/2020
116,48
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 195
KLGD: 64.917.594
GTGD: 690.812,00
Sàn
UPCOM-Index
56,43 +0,10 / +0,18%
Lúc 05/06/2020 15:59:26
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 307
KLGD: 51.018.715
GTGD: 530.912,00

Nguồn: VPBS