Bùi Đình Chương - các bài viết về Bùi Đình Chương, tin tức Bùi Đình Chương

1
Sàn
VN-Index
1.001,56 -1,35 / -0,13%
Lúc 19/11/2019 10:14:31
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 53.404.637
GTGD: 980.986,00
Sàn
HNX-Index
104,95 -0,20 / -0,19%
Lúc 19/11/2019 10:14:31
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 5.760.651
GTGD: 64.286,00
Sàn
UPCOM-Index
56,72 -0,19 / -0,33%
Lúc 19/11/2019 10:14:31
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 1.521.318
GTGD: 27.521,00

Nguồn: VPBS