Bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự - các bài viết về Bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự, tin tức Bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự

  • Hai doanh nghiệp phải báo cáo việc bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự

    Hai doanh nghiệp phải báo cáo việc bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự

    Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm- Bộ Tài chính yêu cầu Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện và Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội rà soát một số nội dung phản ánh về việc bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
    Tháng 05, 22,2020 | 08:27
1