Bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự - các bài viết về Bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự, tin tức Bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự

  • Hai doanh nghiệp phải báo cáo việc bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự

    Hai doanh nghiệp phải báo cáo việc bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự

    Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm- Bộ Tài chính yêu cầu Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện và Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội rà soát một số nội dung phản ánh về việc bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
    Tháng 05, 22,2020 | 08:27
1
Sàn
VN-Index
1.002,53 +2,59 / +0,26%
Lúc 26/11/2020 09:44:05
Cao nhất
25/11/2020
996,80
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 101.169.018
GTGD: 2,32 triệu
Sàn
HNX-Index
147,76 -0,33 / -0,22%
Lúc 26/11/2020 09:44:05
Cao nhất
25/11/2020
147,06
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 15.918.649
GTGD: 260.182,00
Sàn
UPCOM-Index
66,54 -0,06 / -0,09%
Lúc 26/11/2020 09:44:05
Cao nhất
25/11/2020
66,46
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 6.236.225
GTGD: 94.422,00

Nguồn: VPBS