Ascott kỷ niệm 20 năm thành lập tòa nhà Somerset Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh - các bài viết về Ascott kỷ niệm 20 năm thành lập tòa nhà Somerset Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tin tức Ascott kỷ niệm 20 năm thành lập tòa nhà Somerset Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

1
Sàn
VN-Index
858,03 +5,29 / +0,62%
Lúc 25/05/2020 14:15:13
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 271.801.226
GTGD: 5,13 triệu
Sàn
HNX-Index
109,18 +2,14 / +2,00%
Lúc 25/05/2020 14:15:13
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 40.332.869
GTGD: 486.933,00
Sàn
UPCOM-Index
54,74 +0,50 / +0,92%
Lúc 25/05/2020 14:15:13
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 15.965.814
GTGD: 532.289,00

Nguồn: VPBS