Xuất khẩu gạo năm 2018 đạt trên 3 tỷ USD - các bài viết về Xuất khẩu gạo năm 2018 đạt trên 3 tỷ USD, tin tức Xuất khẩu gạo năm 2018 đạt trên 3 tỷ USD

  • Xuất khẩu gạo đạt trên 3 tỷ USD

    Xuất khẩu gạo đạt trên 3 tỷ USD

    Xuất khẩu gạo năm 2018 đạt trên 3 tỷ USD, giá trung bình 502 USD/tấn. Tỷ trọng gạo xuất khẩu chất lượng cao đã tăng tới 80%.
    Tháng 01, 10,2019 | 07:31

Nguồn: VPBS