xét xử vụ ông Nguyễn Hữu Tín và đồng phạm - các bài viết về xét xử vụ ông Nguyễn Hữu Tín và đồng phạm, tin tức xét xử vụ ông Nguyễn Hữu Tín và đồng phạm

Sàn
VN-Index
841,33 -2,16 / -0,26%
Lúc 02/07/2020 09:30:01
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 25.983.152
GTGD: 463.794,00
Sàn
HNX-Index
111,65 -0,04 / -0,04%
Lúc 02/07/2020 09:30:01
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 4.352.846
GTGD: 52.204,00
Sàn
UPCOM-Index
55,98 -0,07 / -0,12%
Lúc 02/07/2020 09:30:01
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 2.491.193
GTGD: 32.384,00

Nguồn: VPBS