Xe đầu kéo Hoàng Huy - các bài viết về Xe đầu kéo Hoàng Huy, tin tức Xe đầu kéo Hoàng Huy

1
Sàn
VN-Index
970,91 +2,74 / +0,28%
Lúc 13/12/2019 11:30:01
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 130.927.728
GTGD: 2,41 triệu
Sàn
HNX-Index
103,06 +0,35 / +0,34%
Lúc 13/12/2019 11:30:01
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 19.441.249
GTGD: 161.647,00
Sàn
UPCOM-Index
55,76 +0,24 / +0,43%
Lúc 13/12/2019 11:30:01
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 6.163.633
GTGD: 92.364,00

Nguồn: VPBS