Xăng giả - các bài viết về Xăng giả, tin tức Xăng giả

Sàn
VN-Index
842,52 -0,97 / -0,11%
Lúc 02/07/2020 14:30:01
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 197.395.312
GTGD: 3,35 triệu
Sàn
HNX-Index
111,69 0,00 / 0,00%
Lúc 02/07/2020 14:30:01
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 23.532.248
GTGD: 228.581,00
Sàn
UPCOM-Index
55,81 -0,24 / -0,43%
Lúc 02/07/2020 14:30:01
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 10.229.859
GTGD: 145.142,00

Nguồn: VPBS