vũ anh cường - các bài viết về vũ anh cường, tin tức vũ anh cường

1
Sàn
VN-Index
1.018,77 +2,02 / +0,20%
Lúc 12/11/2019 13:29:23
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 130.869.184
GTGD: 2,51 triệu
Sàn
HNX-Index
106,73 -0,03 / -0,03%
Lúc 12/11/2019 13:29:23
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 18.242.540
GTGD: 202.019,00
Sàn
UPCOM-Index
56,71 -0,01 / -0,02%
Lúc 12/11/2019 13:29:23
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
14/11/2018
51,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 7.665.806
GTGD: 202.264,00

Nguồn: VPBS