Vn-Index - các bài viết về Vn-Index, tin tức Vn-Index

Sàn
VN-Index
867,03 +5,87 / +0,68%
Lúc 07/07/2020 13:29:08
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 225.062.268
GTGD: 3,90 triệu
Sàn
HNX-Index
113,99 +0,92 / +0,81%
Lúc 07/07/2020 13:29:08
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 25.573.582
GTGD: 269.362,00
Sàn
UPCOM-Index
56,38 -0,10 / -0,18%
Lúc 07/07/2020 13:29:08
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 10.173.043
GTGD: 133.158,00

Nguồn: VPBS