VinFast - các bài viết về VinFast, tin tức VinFast

2 3 4 5 6 7 8
Sàn
VN-Index
884,51 +0,61 / +0,07%
Lúc 05/06/2020 13:29:26
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 355.905.537
GTGD: 4,23 triệu
Sàn
HNX-Index
117,39 -0,03 / -0,03%
Lúc 05/06/2020 13:29:26
Cao nhất
04/06/2020
116,48
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 195
KLGD: 42.342.773
GTGD: 455.202,00
Sàn
UPCOM-Index
56,30 -0,03 / -0,05%
Lúc 05/06/2020 13:29:26
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 307
KLGD: 39.471.767
GTGD: 379.871,00

Nguồn: VPBS