Viettel - các bài viết về Viettel, tin tức Viettel

1 2 3 4
Sàn
VN-Index
1.019,97 +1,64 / +0,16%
Lúc 13/11/2019 09:29:24
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 18.631.047
GTGD: 410.570,00
Sàn
HNX-Index
107,78 +0,82 / +0,77%
Lúc 13/11/2019 09:29:24
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 3.896.139
GTGD: 43.217,00
Sàn
UPCOM-Index
56,72 -0,08 / -0,14%
Lúc 13/11/2019 09:29:24
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
15/11/2018
51,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 3.375.382
GTGD: 52.571,00

Nguồn: VPBS