vi phạm trước khi nghỉ hưu - các bài viết về vi phạm trước khi nghỉ hưu, tin tức vi phạm trước khi nghỉ hưu

  • Chủ tịch Quốc hội: Quy định kỷ luật người nghỉ hưu rất khó

    Chủ tịch Quốc hội: Quy định kỷ luật người nghỉ hưu rất khó

    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng quy định kỷ luật người nghỉ hưu hết sức khó khăn. Bà đồng tình đưa nội dung này vào luật, nhưng theo hướng chỉ quy định nguyên tắc, tạo cơ sở cho Chính phủ quy định hình thức, quy trình xử lý, để tạo sự linh hoạt trong tổ chức thực hiện.
    Tháng 07, 16,2019 | 08:10
1
Sàn
VN-Index
965,47 +3,69 / +0,38%
Lúc 12/12/2019 11:59:00
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 114.777.790
GTGD: 1,98 triệu
Sàn
HNX-Index
102,37 -0,01 / -0,01%
Lúc 12/12/2019 11:59:00
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 17.381.858
GTGD: 147.146,00
Sàn
UPCOM-Index
55,51 +0,11 / +0,20%
Lúc 12/12/2019 11:59:00
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 3.778.297
GTGD: 75.666,00

Nguồn: VPBS