vi phạm của giám đốc sở tài nguyên môi trường yên bái - các bài viết về vi phạm của giám đốc sở tài nguyên môi trường yên bái, tin tức vi phạm của giám đốc sở tài nguyên môi trường yên bái

1
Sàn
VN-Index
995,76 +1,57 / +0,16%
Lúc 24/11/2020 15:59:03
Cao nhất
23/11/2020
985,38
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 550.067.967
GTGD: 12,37 triệu
Sàn
HNX-Index
147,55 -0,63 / -0,43%
Lúc 24/11/2020 15:59:03
Cao nhất
23/11/2020
146,46
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 77.711.755
GTGD: 1,27 triệu
Sàn
UPCOM-Index
66,76 +0,07 / +0,10%
Lúc 24/11/2020 15:59:03
Cao nhất
23/11/2020
66,42
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 30.058.380
GTGD: 574.828,00

Nguồn: VPBS