VGC - các bài viết về VGC, tin tức VGC

1
Sàn
VN-Index
995,20 -5,36 / -0,54%
Lúc 21/11/2019 09:29:34
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 18.004.513
GTGD: 336.477,00
Sàn
HNX-Index
104,54 -0,37 / -0,35%
Lúc 21/11/2019 09:29:34
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 2.968.082
GTGD: 29.576,00
Sàn
UPCOM-Index
56,82 -0,06 / -0,11%
Lúc 21/11/2019 09:29:34
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 1.025.987
GTGD: 9.723,00

Nguồn: VPBS