vay nợ - các bài viết về vay nợ, tin tức vay nợ

1
Sàn
VN-Index
994,71 -5,85 / -0,58%
Lúc 21/11/2019 14:29:34
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 168.929.743
GTGD: 4,04 triệu
Sàn
HNX-Index
104,62 -0,29 / -0,28%
Lúc 21/11/2019 14:29:34
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 19.876.458
GTGD: 224.403,00
Sàn
UPCOM-Index
56,53 -0,35 / -0,62%
Lúc 21/11/2019 14:29:34
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 6.655.488
GTGD: 101.559,00

Nguồn: VPBS