Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An - các bài viết về Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An, tin tức Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An

  • Doanh nghiệp tặng xe sang cho Nghệ An làm ăn ra sao?

    Doanh nghiệp tặng xe sang cho Nghệ An làm ăn ra sao?

    Nhà chức trách tỉnh Nghệ An cho biết việc doanh nghiệp tặng xe sang dựa trên tinh thần tự nguyện. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những doanh nghiệp bạo tay tặng xe này đang sở hữu những dự án khủng.
    Tháng 03, 11,2018 | 01:00
1
Sàn
VN-Index
886,22 +2,32 / +0,26%
Lúc 06/06/2020 15:29:27
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 499.608.204
GTGD: 6,37 triệu
Sàn
HNX-Index
118,04 +0,62 / +0,53%
Lúc 06/06/2020 15:29:27
Cao nhất
04/06/2020
116,48
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 195
KLGD: 64.917.594
GTGD: 690.812,00
Sàn
UPCOM-Index
56,43 +0,10 / +0,18%
Lúc 06/06/2020 15:29:27
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 307
KLGD: 51.018.715
GTGD: 530.912,00

Nguồn: VPBS