Upcom - các bài viết về Upcom, tin tức Upcom

1 2 3 4 5
Sàn
VN-Index
1.009,08 -0,95 / -0,09%
Lúc 18/11/2019 10:14:30
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 39.148.500
GTGD: 863.176,00
Sàn
HNX-Index
105,76 -0,27 / -0,25%
Lúc 18/11/2019 10:14:30
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 5.990.566
GTGD: 62.622,00
Sàn
UPCOM-Index
57,06 +0,06 / +0,11%
Lúc 18/11/2019 10:14:30
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 3.230.065
GTGD: 58.451,00

Nguồn: VPBS