Upcom - các bài viết về Upcom, tin tức Upcom

1 2 3 4
Sàn
VN-Index
974,74 +0,61 / +0,06%
Lúc 26/04/2019 10:00:36
Cao nhất
15/05/2018
1071,02
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 382
KLGD: 22.212.739
GTGD: 487.132,00
Sàn
HNX-Index
107,14 +0,21 / +0,20%
Lúc 26/04/2019 10:00:36
Cao nhất
08/05/2018
125,31
Thấp nhất
06/07/2018
94,33
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 209
KLGD: 8.303.607
GTGD: 75.047,00
Sàn
UPCOM-Index
55,89 -0,19 / -0,34%
Lúc 26/04/2019 10:00:36
Cao nhất
29/03/2019
57,29
Thấp nhất
12/07/2018
48,60
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 286
KLGD: 3.161.684
GTGD: 65.037,00

Nguồn: VPBS