ườn rộng giữa lưng chừng trời - các bài viết về ườn rộng giữa lưng chừng trời, tin tức ườn rộng giữa lưng chừng trời

1
Sàn
VN-Index
913,38 +0,88 / +0,10%
Lúc 29/09/2020 09:44:46
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 72.227.263
GTGD: 1,37 triệu
Sàn
HNX-Index
133,06 -0,06 / -0,05%
Lúc 29/09/2020 09:44:46
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 15.707.024
GTGD: 250.594,00
Sàn
UPCOM-Index
61,79 +0,01 / +0,02%
Lúc 29/09/2020 09:44:46
Cao nhất
28/09/2020
61,24
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 6.663.666
GTGD: 94.639,00

Nguồn: VPBS