UBND huyện Chư Sê - các bài viết về UBND huyện Chư Sê, tin tức UBND huyện Chư Sê

1
Sàn
VN-Index
906,96 +3,62 / +0,40%
Lúc 25/02/2020 14:29:39
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 207.411.375
GTGD: 3,53 triệu
Sàn
HNX-Index
106,48 +2,30 / +2,21%
Lúc 25/02/2020 14:29:39
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 48.657.251
GTGD: 601.986,00
Sàn
UPCOM-Index
55,47 +0,24 / +0,43%
Lúc 25/02/2020 14:29:39
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 303
KLGD: 13.241.443
GTGD: 207.035,00

Nguồn: VPBS