Uber - các bài viết về Uber, tin tức Uber

1 2 3 4 5
Sàn
VN-Index
1.200,41 +6,21 / +0,52%
Lúc 18/01/2021 13:44:15
Cao nhất
15/01/2021
1188,84
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 586.789.950
GTGD: 13,44 triệu
Sàn
HNX-Index
232,22 +6,75 / +2,99%
Lúc 18/01/2021 13:44:15
Cao nhất
15/01/2021
220,82
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 186
KLGD: 113.130.595
GTGD: 1,68 triệu
Sàn
UPCOM-Index
78,74 +0,10 / +0,13%
Lúc 18/01/2021 13:44:15
Cao nhất
15/01/2021
77,75
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 313
KLGD: 48.908.938
GTGD: 747.850,00

Nguồn: VPBS