tỷ phú - các bài viết về tỷ phú, tin tức tỷ phú

1 2 3 4 5 6 7
Sàn
VN-Index
963,48 -0,08 / -0,01%
Lúc 09/12/2019 14:14:56
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 218.715.297
GTGD: 3,77 triệu
Sàn
HNX-Index
102,14 -0,36 / -0,35%
Lúc 09/12/2019 14:14:56
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 18.813.916
GTGD: 220.126,00
Sàn
UPCOM-Index
55,70 -0,22 / -0,39%
Lúc 09/12/2019 14:14:56
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 4.784.465
GTGD: 103.738,00

Nguồn: VPBS