tỷ phú - các bài viết về tỷ phú, tin tức tỷ phú

1 2 3 4 5
Sàn
VN-Index
910,33 +1,75 / +0,19%
Lúc 25/09/2020 09:29:39
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 35.687.010
GTGD: 646.140,00
Sàn
HNX-Index
131,59 -0,12 / -0,09%
Lúc 25/09/2020 09:29:39
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 5.610.280
GTGD: 68.995,00
Sàn
UPCOM-Index
61,14 +0,14 / +0,23%
Lúc 25/09/2020 09:29:39
Cao nhất
24/09/2020
60,80
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 8.176.362
GTGD: 54.334,00

Nguồn: VPBS