truy tố - các bài viết về truy tố, tin tức truy tố

1
Sàn
VN-Index
932,10 +3,34 / +0,36%
Lúc 20/02/2020 10:14:31
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 377
KLGD: 71.306.355
GTGD: 1,09 triệu
Sàn
HNX-Index
109,78 +0,48 / +0,44%
Lúc 20/02/2020 10:14:31
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 16.455.171
GTGD: 189.413,00
Sàn
UPCOM-Index
56,25 -0,15 / -0,27%
Lúc 20/02/2020 10:14:31
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 301
KLGD: 4.438.606
GTGD: 78.122,00

Nguồn: VPBS