trung lương mỹ thuận - các bài viết về trung lương mỹ thuận, tin tức trung lương mỹ thuận

1
Sàn
VN-Index
864,23 +6,75 / +0,79%
Lúc 28/05/2020 13:45:16
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 216.496.421
GTGD: 3,72 triệu
Sàn
HNX-Index
109,45 +0,56 / +0,51%
Lúc 28/05/2020 13:45:16
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 28.531.528
GTGD: 351.476,00
Sàn
UPCOM-Index
55,06 +0,13 / +0,24%
Lúc 28/05/2020 13:45:16
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 9.626.407
GTGD: 162.636,00

Nguồn: VPBS