trụ sở ngân hàng an bình - các bài viết về trụ sở ngân hàng an bình, tin tức trụ sở ngân hàng an bình

  • ABBank chính thức chuyển 'khẩu' ra Hà Nội

    ABBank chính thức chuyển 'khẩu' ra Hà Nội

    Việc chuyển đổi trụ sở sẽ giúp ABBank vận hành linh hoạt hơn bởi hầu hết các Thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành và phần lớn đội ngũ lãnh đạo cao cấp Khối hiện đều đang làm việc tại Hà Nội.
    Tháng 09, 20,2019 | 01:14
1
Sàn
VN-Index
901,84 -1,50 / -0,17%
Lúc 25/02/2020 13:44:39
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 173.397.295
GTGD: 2,90 triệu
Sàn
HNX-Index
105,30 +1,12 / +1,08%
Lúc 25/02/2020 13:44:39
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 37.102.654
GTGD: 415.777,00
Sàn
UPCOM-Index
55,33 +0,10 / +0,18%
Lúc 25/02/2020 13:44:39
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 303
KLGD: 11.103.042
GTGD: 174.082,00

Nguồn: VPBS