trụ sở abbank - các bài viết về trụ sở abbank, tin tức trụ sở abbank

  • ABBank chính thức chuyển 'khẩu' ra Hà Nội

    ABBank chính thức chuyển 'khẩu' ra Hà Nội

    Việc chuyển đổi trụ sở sẽ giúp ABBank vận hành linh hoạt hơn bởi hầu hết các Thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành và phần lớn đội ngũ lãnh đạo cao cấp Khối hiện đều đang làm việc tại Hà Nội.
    Tháng 09, 20,2019 | 01:14
1
Sàn
VN-Index
913,25 +0,75 / +0,08%
Lúc 29/09/2020 09:59:46
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 102.832.183
GTGD: 1,88 triệu
Sàn
HNX-Index
133,33 +0,21 / +0,16%
Lúc 29/09/2020 09:59:46
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 19.008.664
GTGD: 280.080,00
Sàn
UPCOM-Index
61,79 +0,01 / +0,02%
Lúc 29/09/2020 09:59:46
Cao nhất
28/09/2020
61,24
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 8.867.343
GTGD: 121.104,00

Nguồn: VPBS