Sàn
VN-Index
693,71 +13,48 / +1,98%
Lúc 03/04/2020 10:44:28
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 101.439.090
GTGD: 1,34 triệu
Sàn
HNX-Index
97,22 +1,61 / +1,68%
Lúc 03/04/2020 10:44:28
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 25.634.867
GTGD: 201.457,00
Sàn
UPCOM-Index
49,16 +0,53 / +1,09%
Lúc 03/04/2020 10:44:28
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 6.661.717
GTGD: 68.370,00

Nguồn: VPBS